Engasjerer, inspirerer og aktiverer for å sikre et levende norsk båtliv i 2025

Engasjerer, inspirerer og aktiverer for å sikre et levende norsk båtliv i 2025

Rekruttering av nye båteiere for et bærekraftig båtliv og båtbransje er en global utfordring som det jobbes aktivt med internasjonalt.

Flere land opplever at båteiere legger redningsvesten på hylla og heller velger å legge ferien utenlands, på fjellet eller i en campingvogn. Norge er intet unntak, og med et brennende engasjement og felles interesser for et levende båtliv, er en prosjektgruppe på tvers av bransjen og båtbrukerorganisasjonene kommet sammen. Målet; inspirere, engasjere og aktivere flere til å velge båtliv fremfor andre typer fritidsaktiviteter, idrett eller form for rekreasjon.

Representanter fra Norboat, KNBF, Norges Seilforbund, Friluftsrådet og Jotun har laget en prosjekt ved navn Levende Båtliv 2025. Båtlivet skal gjennom økt fokus på omdømme fremmes og på sikt bli det prefererte valget for nordmenn det være seg som fritidsaktivitet, idrett eller for rekreasjon.

Endre Solvang, generalsekretær i KNBF, kommenterer prosjektet med entusiasme: «Vi har vært utelukkende positive til dette fra starten av. Å jobbe for et levende båtliv, få flere til å se de fordelene som finnes ved å velge båtlivet og ikke minst sikre sentrale rammebetingelser for båtbrukere i hele Norge er meget viktig. Å stå sammen med Norboat, NSF og Friluftsrådet gjør oss sterkere og vi ser frem til et langsiktig samarbeid i dette prosjektet».

«Vi mener dette tiltaket er avgjørende for å sikre fremtiden for både båtlivet og båtbransjen i Norge», kommenterer Leif Bergaas i Norboat. «Rekruttering av nye båtbrukere er en forutsetning for å opprettholde en levende båtbransje i Norge».

En suksessfaktor som etter vår mening står sentralt i dette prosjektet er altså at vi i Norge har klart å samle både bransjen og representanter for båtbrukerne rundt samme bord, slik at dette blir et fellesprosjekt for alle aktører knyttet til båtlivet i Norge. Bergaas trekker også frem at det jobbes for å skape et enda sterkere samhold og intern stolthet i bransjen med ønske om å bli en attraktiv og foretrukket bransje når unge skal velge karrierevei. «Det er her vi får ressurser som kan bidra til å videreutvikle bransjen, produkter og tjenester som kommer norske båtbrukere til gode».

I tillegg til Norboat og KNBF er også Norges Seilforbund, Friluftsrådet og Jotun engasjert i prosjektet. «Vi er overbevist om at båtlivet, enten det oppleves i båt med motor eller seil eller i kajakk, har en sentral rolle for å senke stressnivået og øke livskvaliteten for de som kommer seg ut på vannet» kommenterer Espen Guttormsen, generalsekretær i Norges Seilforbund og Terje Næess som representerer Friluftsrådet.

Gruppen som nå har etablert dette samarbeidet oppfordrer bransjen, båtforeninger og de enkelte båteiere å engasjere seg i de aktivitetene som lanseres i tiden fremover. «Nøkkelen til suksess og et stort gjennomslag lokalt i vårt langstrakte land er at hver enkelt aktør er med på å dra lasset. «Vi kan ha initiativet, men vi er avhengig av støttespillere på laget om vi skal lykkes» avslutter prosjektgruppen.

Følg med for flere nyheter fremover – og la oss sammen bidra til å sikre et Levende Båtliv 2025!

 

Avatar
Avatar

Caroline