Møt Jotun på Sjøen For Alle

Årets utgave av Norges største båtmesse Sjøen For Alle nærmer seg. Onsdag 22. mars åpner dørene til årets messe med en mengd utstillere, premierer og et spennende program!

Kom og still dine spørsmål om båtpuss og produkter til Jotuns representanter i monter D05-05. Jotun er en av messens samarbeidspartnere og også i år holder vi gratis vårpusseminar på scenen i D-hallen. Følg med på sjoenforalle.no for mer informasjon om messens program og tidspunkt for vårpusseminarene.

Velkommen til Jotun på Sjøen For Alle 2017!

Jotun på Sjøen For Alle